Меню
 1. Начало
 2. Финансиране

Финансиране

Изграждането на конкурентноспособно и ефективно селско стопанство е свързано с непрекъснато техническо и технологично обновяване на машинния парк, за което са необходими постоянни инвестиции.

В момента, с оглед на тежката икономическа ситуация, повечето големи селскостопански предприятия са изправени пред сериозен проблем - да привличат дългосрочни инвестиции с цел:

 • разширяване на земя;
 • закупуване на съвременни селскостопански машини и оборудване;
 • въвеждат иновативни технологии в производството.

За да се гарантира непрекъснатото развитие на селскостопанския сектор, е необходимо активно да се прилагат съвременни технологии, които могат не само да спестят трудовите ресурси, но и да намалят финансовите разходи за отглеждане на култури и отглеждане на добитък. Практиката показва, че за земеделските производители, които притежават големи посевни площи и животновъдни ферми, професионалното селскостопанско оборудване е задължително. Това ви позволява да получите добра реколта, която е своевременно обработена и прибрана. Използването на модерно оборудване спомага за увеличаване на обема на реколтата, в резултат на това се повишава рентабилността и конкурентоспособността на икономиката на селскостопанския пазар.

Обаче далеч не всяки земеделски производител и фермер може да закупи продуктивни и ефективни селскостопански машини в експлоатация. В крайна сметка такова придобиване води до впечатляващи финансови инвестиции. В този случай лизингът на селскостопанска техника става най-доброто решение. Дългосрочният финансов лизинг на селскостопанска техника с право да я купува в бъдеще е най-изгодният вариант за оборудване на стопанството с необходимото оборудване без сериозни финансови инвестиции.

Като Ваш надежден и доверен партньор, за да помогнем в тази насока, ние ще Ви препоръчаме правилния тип финансиране, създаден специално, за да отговаря на Вашите нужди.

 

         Финансов лизинг

Лизингът на селскостопанска техника е бърз начин да станете собственик на правилните машини за бизнеса при благоприятни условия. В сравнение с кредитирането, лизингът отчита сезонността на печалбата на стопанствата и необходимостта от плащане на данъци. 

Наличието на добра селскостопанска техника в автопарка на производителите елиминира необходимостта ръководството да решава проблеми със загуби, дължащи се на несвоевременно събрани култури, щети от заразена продукция поради ненавременна обработка и т.н. Всички задачи в областта на растениевъдството и животновъдството се изпълняват възможно най-бързо и ефективно. Следователно лизингът на селскостопанска техника е несъмнено печеливш вариант.

УНИВЕРСАЛ-НВГ ООД работи с голяма част от финансовите институции в страната. В стремежа си да предложим пълно обслужване сме договорили преференциални лихввени проценти и предварителни погасителни планове  за финансов лизинг съвместно с водещи лизингови компании като Райфайзен лизинг, ОТП лизинг, Уникредит лизинг, Дойчлизинг и други.

Договорили сме за вас:

 

 • облекчени условия за кандидатстване
 • одобрение до 3 работни дни след представяне на необходимите документи
 • контактувате само с един представител на лизиговата компания, на когото трябва да предоставите необходимите документи за кандидатстване и той се грижи за целия последващ процес до подписване на лизинговия договор.

 Съобразявайки се с конкретните нужди и възможности на нашите клиенти, предлагаме:

 • стандартни погасителни планове с анюитетни /равни/ вноски
 • планове със сезонни вноски, при които заплащате само лихви и сами избирате периодите на плащане на главницата, в зависимост от вашите приходи
 • изключително конкурентни лихвени проценти
 • конкурентни тарифни ставки за застраховки
 • различни размери на встъпителна вноска
 • финансиране на стойността на машината със стойността на прилежащото ДДС
 • лизингов срок: до 60 месеца
 • без такса при предсрочно погасяване.

 ЗАБЕЛЕЖКА: Срокът на лизинга, както и встъпителната вноска, се определят след финансов анализ на счетоводните документи на кандидатите.

  

           Банков кредит

Благодарение на изградени трайни партньорски отношения с почти всички големи банки в страната можем да съдействаме за финансирането на новозакупени машини в частта обезпечение на кредита.

           Финансиране по европейски програми

Готови сме да подпомогнем реализацията на проект по Програма за развитие на селските райони, като Ви консултираме и съдействаме при избора на техника и подходящ експерт за изготвяне на проекта.

 

Конкретно запитване може да направите тук:  office@universal-nvg.bg