Меню
 1. Начало
 2. Финансиране

Финансиране

Изграждането на конкурентноспособно и ефективно селско стопанство е свързано с непрекъснато техническо и технологично обновяване на машинния парк, за което са необходими постоянни инвестиции.

Като Ваш надежден и доверен партньор, за да помогнем в тази насока, ние ще Ви препоръчаме правилния тип финансиране, създаден специално, за да отговаря на Вашите нужди.

 

         Финансов лизинг

УНИВЕРСАЛ-НВГ ООД работи с голяма част от финансовите институции в страната. В стремежа си да предложим пълно обслужване сме договорили преференциални лихввени проценти и предварителни погасителни планове  за финансов лизинг съвместно с водещи лизингови компании като Райфайзен лизинг, Сожелизинг, Уникредит лизинг, Дойчлизинг и други.

Договорили сме за вас:

 • облекчени условия за кандидатстване
 •  одобрение до 3 работни дни след представяне на необходимите документи
 • контактувате само с един представител на лизиговата компания, на когото трябва да предоставите необходимите документи за кандидатстване и той се грижи за целия последващ процес до подписване на лизинговия договор.

 

Съобразявайки се с конкретните нужди и възможности на нашите клиенти, предлагаме:

 • стандартни погасителни планове с анюитетни /равни/ вноски
 • планове със сезонни вноски, при които заплащате само лихви и сами избирате периодите на плащане на главницата, в зависимост от вашите приходи
 • изключително конкурентни лихвени проценти
 • конкурентни тарифни ставки за застраховки
 • различни размери на встъпителна вноска
 • финансиране на стойността на машината със стойността на прилежащото ДДС
 • лизингов срок: до 60 месеца
 • без такса при предсрочно погасяване.

 ЗАБЕЛЕЖКА: Срокът на лизинга, както и встъпителната вноска, се определят след финансов анализ на счетоводните документи на кандидатите.

 

           Банков кредит

Благодарение на изградени трайни партньорски отношения с почти всички големи банки в страната можем да съдействаме за финансирането на новозакупени машини в частта обезпечение на кредита.

Финансиране по европейски програми

Готови сме да подпомогнем реализацията на проект по Програма за развитие на селските райони, като Ви консултираме и съдействаме при избора на техника и подходящ експерт за изготвяне на проекта.

 

Конкретно запитване може да направите тук:  office@universal-nvg.bg