Прецизно земеделие
Контролер за пръскачка - Sprayer Contorl
Контролер за пръскачка - Sprayer Control производство на Немската фирма Muller Elektronik Контролерът може да поддържа зададената норма на пръскане независимо от скоростта на движение на...
Уред Field Scout CM 1000  за Хлорофилно измерване
Уредът засича стреса при разстенията доста по рано преди да има визуален ефект. Базирано на специялно разработена технология от NASA за заснемане на текущото хлорофилното съдържание на разстенията....
Уред за измерване на азот FIELD SCOUT CM1000 NDVI
Уред за ефективно управление на азотната програма. Този уред прави задълбочен аназил на рефлектиралите от разстението червени лъчи /660nm/ и инфрачервени лъчи /840nm/. По този начин уредът сабира...
Уред Spectrum MV измерване киселинността на почвата
MV уредът е предназначен за измерване киселинността на почвата. При него тестването става посредством острие за забиване в почвата или чрез цилиндрична тръбичка за вземане на проба. На LCD дисплеят...
Уред за измерване на киселинността на почвата Spectrum IQ 150
Предимствотона на уреда е, че взема директна и дълбока почвена проба. Острието на уреда, което е изработено от стомана се забива в почвата на дълбочина до 15см. Уредът работи с голама точност както...
Система за Автоматично управление Reichhardt
Системата за автоматично управление спестява много разходи чрез точно позициониране на инвентара при всички видове обработки. Блодарение на тази система на водача му остава достатъчно време да се...