Прецизно земеделие
Уред Field Scout CM 1000  за Хлорофилно измерване
Уредът засича стреса при разстенията доста по рано преди да има визуален ефект. Базирано на специялно разработена технология от NASA за заснемане на текущото хлорофилното съдържание на разстенията....
Уред за измерване на азот FIELD SCOUT CM1000 NDVI
Уред за ефективно управление на азотната програма. Този уред прави задълбочен аназил на рефлектиралите от разстението червени лъчи /660nm/ и инфрачервени лъчи /840nm/. По този начин уредът сабира...
Уред Spectrum MV измерване киселинността на почвата
MV уредът е предназначен за измерване киселинността на почвата. При него тестването става посредством острие за забиване в почвата или чрез цилиндрична тръбичка за вземане на проба. На LCD дисплеят...