Нови машини
Шредери Tierre Panda REVERS
Шредери Tierre Panda REVERS За поддържане на пасища и ливади За лозови масиви и овощни градини
Шредер Tierre FURIA
Мулчер за обработване на пасища и ливади с трева и клонки 2-3 см  
Шредери Tierre MR-MT
Шредери за почистване на стърнища от царевица, слънчоглед, картофи, соя, тютюн и др.
Шредери Tierre Tigrone
Шредери Tierre Tigrone за поддържане на пасища и ливади За използване в овощни градини и лозови масиви
Шредери Tierre Tigra
Шредери Tierre Tigra  За поддържане на пасища и ливади За лозови масиви и овощни градини  
Шредери Tierre Panda
Шредери Tierre Panda  За подържане на пасища и ливади За лозови масиви и овощни градини