Polmac
Филтър
Дисплей за дебитомер- отчита изминалия поток
Дисплеят може да се посочи : Общо изминалия обем ( с нулева настройка ) до 99.999.999 единици . Частичен обем с различни измервания : литра, имперски галона , САЩ . галона . Калибриране на...
Дебитомер 3"
Дебитомер 3"  от 150 - 1500 литра в минута 20 bara материял - керамика
Разходомер
Измерване и отчитане изминалото количество течнос с изходен сигнал . Свързан с разходомер ,показва скоростта на потока в реално време или коефициентът на обща поток. Желаното количество...