Gode
Филтър
Миникомбайн Gode Minibatt
Minibatt напълно портативно електрическо устройство за вземане на проби от: Пшеница, Ечемик, Рапица, Соя, Грах и др.
Тестер за зърно Gode Multitest
3 Теста в една операция. Температура  - Влага - Хектолитър