Amazone
Филтър
Самоходна пръскачка Amazone Pantera
Самоходната пръскачка Amazone Pantera е подходяща за големи ферми и производители и е важна част в интелигентното растениевъдство.
Пръскачка Amazone UG Nova
Прикачните пръскачки от тази серия са с вместимост на резервоарите от 2400 до 3200 литра. Пръскачното ремарке е с умерен център на тежеста и се тегли изключително лесно-без тласъци и вибрации.
Пръскачка Amazone UX
Пръксачките от тази серия са върхови технологични решения, за нуждите на средните и големи стопанства,  Високата производителност и модерна технологии - водят до увеличаване на...