Предимствата на течните торове и дюзи за приложение на течен тор

Публикувана на: 17.02.2017

Предимствата на течните торове и дюзи за приложение на течен тор

 

Предимствата на течните торове и дюзи за приложение на течен тор

 

 

            Икономически предимства, когато се използват в комбинация с пестициди

            Цената на азота в течните торове много често е по-ниска в сравнение с тази в гранулираните торове. Прилагането на течни торове в комбинация с пестициди допълнително намалява оперативните разходи. Цената на течните торове е средно с 15% под тази на гранулираните. В допълнение, оперативните разходи могат да бъдат намалени  с 0.60 лв./ дка заради комбинираното прилагане и спестяване от транспорт и обработка.

            Точно и равномерно разпределение на течните торове с повишена производителност

            Плоскопръскащите специални дюзи за течни торове от продуктова гама на Lechler гарантират прецизно пръскане. Отлично представяне може да се постигне и при пръскане с по-големи работни ширини, като влиянието на вятъра е по-малко в сравнение с разхвърлянето на гранулирана тор.

            По-голяма ефективност на торовете по-малки загуби

            Течните торове лесно се абсорбират от листата на растенията, особено в сухи периоди, когато торовете могат да бъдат по-ефективни. Чрез добавяне на течни торове може да се намали изпарението на капките и да се ограничи атмосферното замърсяване. Елиминира се изтичането на азот в почвата, което е изкючително важно за зони със защитена вода.

            Прилагане на течни торове в комбинация с пестициди

            Смесването на течни торове с пестициди, хранителни вещества и регулатори на растежа има много предимства:

·         Намаляване броя на пръсканията

·         Повишена производителност през сезона

·         Защита на околната среда

·         Намаляване на разходите при грижите за културите

            Повишена ефективност на добавените пестициди

            Течните торове подобряват покриването на културите и прилепването на капките. Поглъщането на пестицидите през листата е много по-добро. В комбинация с хербициди, течните торове позволяват намаляване на количеството на хербицидите без загуба на ефективност.

           

            Предотвратяване на щети по културите

            Важни особености за успешното комбинирано приложение са качествата на течните торове и спазването на инструкциите за употреба на пестицидите. Това е свързано с потенциалния обем за намаляване на пестицидите и инструкциите за прилагане.

           

            Състав и характеристики на различните течни торове

            Tечен тор UAN (карбамид-амониева селитра)

            Tечен тор UAN (течна карбамид-амониева селитра) е най-популярният течен тор. Чистият течен тор UAN съдържа 28% азот. 50 % от азотът е амид (+NH2), около 25 % е амониум (NH +) и останалата четвърт е нитрат (NO -). Течният тор с високо качество трябва да има високо повърхностно налягане, неутрална стойност на pH и ниво на биурет под 0,2 - 0,3%.

            Течните торове имат различна плътност от водата - това означава, че при едно и също налягане имат различен дебит. Съотношението на смесване на вода - течен тор трябва да бъде 3:1 обема, а по-добре 4:1, в противен случай опасността за културите нараства.

            Външна температура и поведение на течните торове

            Течните торове имат минимална критична температура. Например течен тор с плътност 1,28 г/см3 е стабилен до температура -17°C. Под нея частиците кристализират и се разделят. Това причинява задръстване на филтрите, дюзите и другите компоненти на пръскачката. Течен тор с плътност 1,30 г/см3 кристализира при -9°C, а с плътност 1,32 г/см3 при 0°C. За тези варианти, условията на съхранение, транспорт и прилагане трябва да са над прага на замръзване

            Течни торове с компоненти с високи нива на сяра

            Някои течни торове съдържат допълнителен компонент сяра, която позволява ефективното торене на селскостопански и хранителни култури. Сярата е налична в два различни химически варианта. Първо като амониев сулфат, който реагира много бързо с културата. Другият вариант е амониев сулфат, който реагира по-бавно с почвата. Стъпка по стъпка, културата поглъща различните компоненти според нуждата. Този серен течен тор може да се пръска като чист течен тор, защото може да бъде смесен и с пестициди и има голяма съвместимост с културите. Общото съдържание на сярата може да достигне 20 - 27%, а водоразтворимата част е между 3 - 8%.

            Важно е да се отбележи, че течният амониев сулфат може да бъде много киселинен! Този течен тор често се пръска за ускоряване на процеса на гниене на сламата чрез пръскане на 28 л/дка. Тогава нормата на азота е 3 кг N/дка. Този вид течен тор не може да се смесва с течен калиев тор или алкални компоненти.

           

            Течен карбамид

            Течният карбамид, за разлика от азотните течни торове и NP разтвора, е органична неутрална течност. Поради тази причина той е по-малко разяждащ. Най-доброто адаптиране за култури се постига при концентрация на карбамид 0,5 - 3%

            Изискванията на световните пазари принуждават фермите да оптимизират специалната интензивност, което означава и намаляване на разходите.

            Една от възможностите е замяната на гранулирани торове с течни такива.            Предимствата се базират не само на по-ниската цена на азота. Течните торове имат допълнителни положителни характеристики, които допринасят за положителен резултат.

             На практика все още има несигурност относно торенето през листата и риск от прекомерно наторяване на културите с разтвор на соли. Тези факти могат да доведат до по-ниски добиви. Ето защо, за успешно торене е необходим правилен избор на вида течен тор. В допълнение, за положителния резултат допринасят правилните дюзи и технология на приложение.

           

            Качеството на течните торове дава сигурност

            Течният тор е течност без налягане, която може да бъде приложена чрез конвенционални пръскачки за растителна защита.

            Освен технологията на прилагане, за успешното усвояване от културите е  много важно и  качеството на течния тор. При изпълнение на всички условия рискът от прекомерно наторяване е много малък, дори и в много чувствителни ситуации. Това важи и за прилагане в комбинация с пестициди.

            Допълнителните предимства са: високото повърхностно налягане, стойността на pH, която трябва да е близо до неутралната, както и ниското ниво на съдържание на биурет.

            Тези качествени характеристики не са споменати в правителствените директиви за торовете, но са съществени за успешното прилагане на течни торове.

            Качеството на течните торове е съществено за надеждното поглъщане от културите.

            Течният тор с голямо повърхностно налягане образува големи капки върху листото. При малко повърхностно налягане има цялостно покриване. При оттичане от листата на културата рискът за прекомерно торене очевидно е по-голям.

            Технологията на прилагане включва възможността за адаптиране към различни ситуации. Основното правило е: Колкото по-чувствителна е повърхността на културата, трябва да се използват толкова по-груби капки с намалено налягане на пръскане

                       

            Прилагане в късен стадий на зимната пшеница - няма проблем

            Техническото развитие помага много за елиминиране на възможни щети по време на последното прилагане на азот при зимната пшеница, точно преди да се появят класовете.

            Дюзи с отвори FL, FD дюзи,  системите с капкови маркучи или тръби предлагат възможността за прилагане на течни торове в късен стадий на развитие между седмиците от 32 до 49/51.

            Няма разлика в нивото на суровия протеин или добивите на зимна пшеница, наторявани с гранулат или течен тор.     

            Няколко научни изследвания подкрепят тези факти. Когато се появят класовете, течните торове трябва да се прилагат само със системи с капкови маркучи и тръби. При тези условия не е възможна комбинация с пестициди.

            FD дюзите са добре подготвени за прилагане в частични зони.

            Промените в налягането не влияят отрицателно на размера на капките. Изключително големите капки остават и са отлични за усвояване от културите. По-високото налягане не променя въздействието на капките, когато докоснат листата. Капките падат само гравитационно, а не заради налягането на пръскачката.

            Течните торове и прецизното земеделие

            Разпръсквачите за гранулат и пръскачките за течни торове могат да наторяват частични зони от нивата. Пръскачките са оборудвани с клапани, които могат да се адаптират много бързо и прецизно към изискванията на културите / при използване на GPS картата за променливо торене. Например Vario Select може да увеличава или намалява броя на дюзите без промяна на налягането. Тази система позволява промяна в скоростта на прилагане с голяма прецизност в рамките на работната ширина.

            Наторяващи системи за бъдещето

            Прецизното фермерство е отговорът на много икономически и екологични въпроси.

Неразделна част от бъдещото земеделие ще бъдат новите технологии, които повишават ефективността на азотните торове, включително и прецизното фермерство с GPS технологиите. Модерното земеделие се подкрепя и от нови азотни торове с по-стабилизирани компоненти, което означава намаляване на разходите и опазване на околната среда.

            Кои видове култури са добре приспособени за прилагане на течни торове?

            Течни торове могат да се прилагат почти на всички култури, ако се прави в правилното време и с правилната технология.

            Преди да започне прилагането трябва да се обърне внимание на стадия на растеж на културата и технологията на прилагане.

            Оптималните условия са:

·         Средни до големи капки

·         Прилагане върху сухи култури, за предпочитане следобед, рано вечер (не върху сутрешната роса или веднага след дъждовен период)

·         Изчакайте 1 - 2 дни след дъждовен период, за да се възстанови восъчната повърхност

·         Външната температура трябва да бъде в диапазона от -5°C до +25°C

·         Суха замръзнала култура, но не частично замръзнала или, ако вече е започнал процесът на размразяване

·         Смес от вода: течен тор минимум 3:1

·         Прилагане преди поникване до 3 дни след засяване

·         Прилагане на чист течен тор UAN върху културите до 25 л/дка с ID3 или IDK/IDKN; > 25  л/дка с FD.

           

 

Препоръчвани дюзи за зърнени

            При зимната пшеница течните торове да се прилгатат в периода на летаргия на замръзналата култура. Нормата може да бъде 6-10 кг N/дка. Културата трябва да има минимум 3-4 листа и отлична коренова система. Комбинации на течният тор са възможни с регулатори на растежа. Ако наторяването е започнало, максималната норма на течен тор в комбинация с пестициди трябва да е макс. 5 л/дка течен тор.

            Съотношението вода: течен тор трябва да е мин. 3: 1. Пръскането срещу церкоспорела или листни болести може да се комбинира с течен тор. В сместа не трябва да има морфолини. Ако е необходимо прилагане на повече от 5 л/дка течен тор  при късния растеж, не трябва да се използват инжекторни дюзи. За предпочитане са дюзи с отвори FL, FD дюзи, DroplegUL, 5S капкови маркучи / тръби.

            Когато се появяват класовете, респективно се отварят листните обвивки, течният тор

трябва да се прилага само с DroplegUL / 5S капкови маркучи / тръби, за да се изключи наторяване на листата. Като цяло, трябва да се обърне внимание на инструкциите

за боравене с пестициди и възможността за смесване с течен тор.

1.       Насоки за дюзи в началото на растежа 15 – 28 л/дка течен тор:

·         FD 03 до 10

·         FL сиви с дозиращи    дюзи 1.2/1.5/1.8

·         ID3 120-025 до -08

·         IDK/IDKN 120-03 до -06

2.       Второ  прилагане на N 6 – 17 л/дка чист течен тор или комбинирано прилагане на

течен тор + вода + PSM:

·         FD 03 до 06 (чист течен тор)

·         ID3 120-01 до -05

·         IDK/IDKN 120-015 до -06

3.       Последно прилагане 14 – 17 л/дка течен тор:

·         FD 03 до 05

·         FL черни с дозиращи дюзи 1.0/1.2 или FL сиви с дозиращи дюзи 1.2/1.5

·         Капкови маркучи с дозираща дюза 0.8

·         Капкови тръби с FL

·         черни и дозиращи дюзи 1.0/1.2 или FL сиви и дозиращи дюзи 1.2/1.5

·         DroplegUL  с FL черни и дозиращи дюзи 1.0/1.2 или FL сиви и дозиращи дюзи 1.2/1.5 или 5S маркуч.

 

 

 

           

Препоръчвани дюзи за рапица:

            При зимната рапица може да се приложи общо 20 кг N/дка, разделен на 2 пъти през периода на растеж. Това се прави с дюзи или системи с капкови маркучи/тръби.

1.       Насоки за дюзи в началото на поникването 22 – 35 л/дка:

·         FD 04 до 10

·         FL сиви с дозиращи дюзи 1.5/1.8

·         ID3 120-04 до -08

·         IDK 120-05 до -06

2.       2-ро прилагане на N преди пъпкуване 17 – 25 л/дка течен тор:

·         FL сиви с дозиращи дюзи 1.2/1.5/1.8

·         Система с капкови маркучи с дозиращи дюзи 1.0

·         Система с капкови тръби с FL сиви и дозиращи дюзи 1.2/1.5/1.8

3.       Прилагане по време на цъфтеж 5 л/дка течен тор + вода+фунгициди/инсектициди:

·         ID3 120-025 до -05

·         IDK/IDKN 120-03 до -06

·         IDKT 120-03 до -05

 

Препоръчвани дюзи за царевица:

            Царевицата е много чувствителна по отношение на прилагането на течни торове направо върху листата. Прилагане преди поникването в комбинация с хербициди не е проблем. Препоръчва се добавяне на инхибитор за денитрификация. По-късно прилагането директно в културата трябва да се прави с DroplegUL  или 5S системи с капкови маркучи/тръби.

1.       Насоки за дюзи от преди сеене до 3 дни след това 28 – 50 л/дка течен тор:

·         FD 04 до 15

·         ID3 120-04 до -08

·         IDK 120-05 до -06

2.       Комбинирано приложение на течен тор LF + пестициди (преди поникване) 20–40 л/дка:

·         ID3 120-03 до -08

·         IDK/IDKN 120-04 до -06

3.       2-ро прилагане преди стадия на 7 листа 8 – 17 л/дка:

·         DroplegUL с FT 1.5-408 до 3.0-528 или FL сиви с дозиращи дюзи 1.2/1.5/1.8

·         Система с капкови маркучи с дозиращи дюзи 0.8; 5S маркуч

·         Система с капкови тръби с дозиращи дюзи 1.0/1.2

 

 

 

 

Повече информация за различните видове дюзи и тяхното приложение може да получите от търговския отдел на фирма „Универсал-НВГ“ ООД – гр. Долна Оряховица, на тел: 0886834233 ; е-mail: office@universal-nvg.bg, да посетите онлайн магазина  www.shop.universal-nvg.bg или фирмения сайт на адрес www.universal-nvg.bg.

Видео