www.365farmnet.bg

 

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА И ВИЖ БЕЗПЛАТНО ВСИЧКИ ФУНКЦИИ НА СОФТУЕРА на посочения линк !!!

365FarmNet

Софтуер за организация и управление на вашия агробизнес

 

365Farmnet е най-бързо развиващата се компания в цяла Европа, предлагаща Софтуер за управление на селското стопанство. Фирмата е базирана в Германия, но много бързо успява да навлезе и в останалите страни, благодарение на своята адаптивност и гъвкавост към нуждите на клиента.

 

Софтуера 365Farmnet дава възможност да управлявате цялото си земеделско стопанство само с един софтуер, съвместим с много марки производители, като Claas, Amazone, Muller Elektronik, Rauch и други . Този софтуер е сигурен, ефективен и мобилен, а основните данни и информацията за стопанството, необходима за работа с 365Farmnet  се въвеждат само веднъж. С активирането на приложенията на различните партньори в земеделския процес се предоставя професионално съдействие 365 дни в годината, откъдето произлиза и името на Софтуера – 365FARMNET.

 

Този софтуер представлява уеб-базирано приложение, при което не се изисква  инсталиране. Единствено е необходимо наличието на достъп до интернет, без значение дали е от лаптоп, смартфон или таблет.

 

Приложенията на 365FarmNet APP позволяват да организирате работата си в движение, а достъпа до профила може да бъде използван от служители на различни работни нива във фермата. Вие може да дадете достъп до отделен модул индивидуално за всеки служител , като някой могат само се информират, а други да внасят корекции, например въвеждане на нова задача в работния календар.

 

GPS проследяването на машините ви дава възможност за наблюдение на работния процес в реално време.

 

Оптимизирането на работния процес е лесно, въз основа на постоянния поток на информация от машините относно тяхното местоположение и обработената площ.

365FarmNet не само събира информация за обработките, извършвани от машините във вашата ферма, но включва и картографиране на полетата, планиране на торенето, пълно анализиране на приходите и разходите ви, чрез използването на софтуери,  календари, програми за планиране и др. 

 

Вие вече можете да управлявате всички работни процеси от планирането, през обработката на полето, до събирането на реколтата и продажбата на продукцията.  А стойностното въвеждане на разходите за семена, торове и въвеждането на приходите от произведената продукция, самата програмата извършва автоматично пълна калкулация на годината.

 

Самия изглед на уеб-базираното приложение може да бъде изграден индивидуално в зависимост от това какво ще ви е необходимо.  Платформата е създадена  от основни и допълнителни компоненти, като допълнителните компоненти могат да бъдат избрани, спрямо това което ще ви е нужно.  По този начин вие ще прибавите само тези опции и приложения, които са ви необходими.

 

Възможните допълнителни приложения, които можете да използвате са свързани с професионални съвети за семена, торове и др, анализ на складови наличности, включително доставки и продажби, помощ за правилната настройка на пръскачката,  дистанционно наблюдение на вашите машини в реално време, възможност за бърза и опростена комуникация с персонала и други.

 

Доброто планиране е предпоставка за по-добра реколта. 365FarmNet  дава възможност да направите индивидуален план на сеитбообръщение и да разиграете различни варианти при ротация на културите. Всички допустими варианта на култури и отделните сортове, ще бъдат предварително планирани и вписани.

 

*Документиране и планиране.

 

Въвеждането на информацията за различните обработки става бързо и лесно, спестявайки време с краткото попълване на данни в предварително зададените шаблони (като дата, работно поле, машина, инвентар, име на водача и вида тор, препарат или семена).

 

365Farmnet дава възможност да се впишат машинните  номера за всички  стандартизирани ISOBUS машини.

 

Когато планирате работния ден имате възможност да организирате целия работен процес в едно поле, например при жътва заедно с посочения комбайн може да зададете и кой транспорт ще го обслужи като цялата натрупана информация автоматично постъпва като задача за изпълнение към устройствата на машините.

 

 

 

*Картиране на стопанството ви

 

Върху общата карта на стопанството се изобразяват всички полета в различни цветове според вида засята култура, а с маркиране на полето може да получите пълна информация за неговата площ, сорта на засятата култура и дори гъстотата на сеитбата.

Цялата важна информация може да бъде записана на USB устройство и така да е на разположение на мобилни устройства по всяко време. Чрез пряката връзка между настолния компютър и терминалите можете лесно да създавате и управлявате граничните линии и  A-B линиите за обработки и окрайчване на полето в шейп файловете. Въвеждането и извеждането на задачи се извършва чрез ISO-XML интерфейс, а чрез редактиране на тези файлове може безжично да задавате нормата на торене, пръскане и сеитба към ISOBUS терминал. Нормата на торенето може да бъде създадена използвайки и данните от извършване на почвени проби и др.

Всички задачи и планирани събития са изобразени върху един общ работен календар. В него се вписват всички ангажирани  в работния процес служители, машини и работни полета.

 

Когато се въвеждат на данни, свързани с изпълнението на определени  задачи, в 365FarmNet автоматично съпоставя тези данните, с предварително въведените в календара и  планира новата задача. Така 365FarmNet помага да се избегнат грешки, които биха могли да се допуснат при ръчно въвеждане. Автоматичното импортиране на задачи и данни  спестява значително много време, а допускането на грешки е сведено до минимум. Много полезна е и възможността за напомняне чрез текстово съобщение или електронна поща за бдневните задачи.

 

За оптимално и ефективно планиране на работния процес по дни, в работния календар се наблюдават и текущите метеорологични прогнози, разпределени по землища.

 

Въз основа на метеорологичните данни и заложените в софтуера модели за развитие на определени патогени може много точно да предвидите кога да бъде напръскани полетата срещу септория, фузариум, мана и др.

 

*Приложения на различните марки производители

 

Световноизвестни бизнеспартньори в агроиндустрията работят с 365FarmNet . Вие може да използвате широката  гама от приложения( например за анализ на посевите), избирайки само тези сортове, които ще ви бъдат необходими спрямо вашите полета. Основно и голямо предимството на Вашият личен 365FarmNet е, че плащате само за това приложение, от което имате нужда в момента.

 

 

Приложението Telematics

 

Използвайки Telematics клиентите имат възможност да наблюдават онлайн

местоположението и текущите параметри на машината, като обработена площ, разход за гориво и др. Ако комбайните са оборудвани с картиране на добива, тази информация постъпва напълно автоматично в софтуера, изобразявайки добива от всяка част на полето в цветна карта. Тя може да бъде използвана при изготвяне на карта за променлива норма при торене, пръскане или сеитба с различна гъстота, спрямо потенциала на почвата.

 

Приложението на Amazone.

 

Приложението на Amazone предоставя подробна информация за настройката на вашата торачка Amazone  спрямо модела, количеството на използваната тор, нормата и ширината на работа в полето и допустимата работна скорост. При въвеждане на всички тези параметри се дава точна информация какво да бъде положение на лопатките на диковете и положението на шибъра.

 

Приложението KWS

 

Когато използвате приложението KWS може да получите компетентен съвет, когато се колебаете в избора на правилния сорт (например на царевица). А анализа на метеорологични данни, набрани през последните няколко години и прогнозните данни за текущата година в съответния регион, могат да ви посочат правилната сеитбена норма на дадено поле.

 

Софтуера 365Farmnet постоянно привлича нови и нови партньори и благодарение на това се стреми да прилага все по-широк набор от адаптивни приложения, които да бъдат максимално ефективни и полезни за използване от клиентите.

 

МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ СВОЯТА РЕГИСТРАЦИЯ И ДА РАЗГЛЕДАТЕ ФУНКЦИИТЕ НА ПРОГРАМАТА  НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО НА СЛЕДНИЯ ЛИНК:

 

 

НАПРАВЕТЕ СВОЯТА РЕГИСТРАЦИЯ СЕГА  на посочения линк !

Ако желаете да получите допълнителна информация или ви е необходима помощ при регистрирането в софтуера, може да позвъните на нашата

ГОРЕЩА ЛИНИЯ: 0885 33 13 55

Видео