ФИНЛАНДСКИ КУЛТИВАТОРИ POTILA - ОТЛИЧНА ПРЕДСЕИТБЕНА ПОДГОТОВКА САМО С ЕДНА ОБРАБОТКА

ФИНЛАНДСКИ КУЛТИВАТОРИ POTILA - ОТЛИЧНА ПРЕДСЕИТБЕНА ПОДГОТОВКА САМО С ЕДНА ОБРАБОТКА

Култиваторите са подходящи както за фина предсеитбена подготовка, така и за стърнищни обработки. Той отлично доказва възможностите си  в тежки почви и при наличието на много растителни остатъци.