ДЮЗИ И СИСТЕМИ ЗА ПРИЛОЖЕНИE НА ТЕЧЕН ТОР

ДЮЗИ И СИСТЕМИ ЗА ПРИЛОЖЕНИE НА ТЕЧЕН ТОР

            Точно и равномерно разпределение на течните торове с повишена производителност

            Плоскопръскащите специални дюзи за течни торове от продуктова гама на Lechler гарантират прецизно пръскане. Отлично представяне може да се постигне и при пръскане с по-големи работни ширини, като влиянието на вятъра е по-малко в сравнение с разхвърлянето на гранулирана тор.

            Дюзи с отвори FL, FD дюзи,  системите с капкови маркучи или тръби предлагат възможността за прилагане на течни торове

            FD дюзите са добре подготвени за прилагане в частични зони.

            Промените в налягането не влияят отрицателно на размера на капките. Изключително големите капки остават и са отлични за усвояване от културите. По-високото налягане не променя въздействието на капките, когато докоснат листата. Капките падат само гравитационно, а не заради налягането на пръскачката.

             Течни торове могат да се прилагат почти на всички култури, ако се прави в правилното време и с правилната технология.

              Когато се появяват класовете, респективно се отварят листните обвивки, течният тор  трябва да се прилага само с DroplegUL / 5S капкови маркучи / тръби, за да се изключи наторяване на листата.

             По-голяма ефективност на торовете – по-малки загуби

            Течните торове лесно се абсорбират от листата на растенията, особено в сухи периоди, когато торовете могат да бъдат по-ефективни. Чрез добавяне на течни торове може да се намали изпарението на капките и да се ограничи атмосферното замърсяване. Елиминира се изтичането на азот в почвата, което е изкючително важно за зони със защитена вода.

            Прилагане на течни торове в комбинация с пестициди

            Смесването на течни торове с пестициди, хранителни вещества и регулатори на растежа има много предимства:

·         Намаляване броя на пръсканията

·         Повишена производителност през сезона

·         Защита на околната среда

·         Намаляване на разходите при грижите за културите

            Повишена ефективност на добавените пестициди

            Течните торове подобряват покриването на културите и прилепването на капките. Поглъщането на пестицидите през листата е много по-добро. В комбинация с хербициди, течните торове позволяват намаляване на количеството на хербицидите без загуба на ефективност.