Дисплей за дебитомер- отчита изминалия поток
Дисплей за дебитомер- отчита изминалия поток
Дисплеят може да се посочи : Общо изминалия обем ( с нулева настройка ) до 99.999.999 единици . Частичен обем с различни измервания : литра, имперски галона , САЩ . галона . Калибриране на течности с различна температура и вискозитет за 1/2 " до 4 " разходомери . Supply - 9 Volts Battery Application - Reading flow rates Version - <1'' STANDARD
Описание
Технически данни
Медия

Дисплей за дебитомер , който чете изминалия поток на разтвор или чиста вода /литраж/.

Дисплеят може да се посочи : Общо изминалия обем ( с нулева настройка ) до 99.999.999 единици .
 Частичен обем с различни измервания : литра, имперски галона , САЩ . галона .
Калибриране на течности с различна температура и вискозитет  за 1/2 " до 4 " разходомери .

Supply - 9 Volts Battery

Application - Reading flow rates

Version - <1'' STANDARD