Влагомер за пелети и стърготини Bio Point
Влагомер за пелети и стърготини Bio Point
Влагомер за пелети и стърготини Bio Point,  Biopoint се използва за определяне на съдържанието на влага в дървени пелети или дървени стърготини Надеждно и бързо измерване влажността на дървесината, лесен за работа Дигитално отчитане с точност до един знак след десетичната точка. Автоматично изчисляване на средна стойнос от няколко взети проби  Двугодишна гаранция Произведено в Дания -отклонение 0,1 %  температура от 0 до 50 градуса -влажност от 4,5 % до 67 %
Описание
Технически данни
Медия

Влагомер за пелети и стърготини Bio Point, 

Biopoint се използва за определяне на съдържанието на влага в дървени пелети или дървени стърготини

Надеждно и бързо измерване влажността на дървесината, лесен за работа

Дигитално отчитане с точност до един знак след десетичната точка.

Автоматично изчисляване на средна стойнос от няколко взети проби 

Двугодишна гаранция

Произведено в Дания

-отклонение 0,1 % 

температура от 0 до 50 градуса

-влажност от 4,5 % до 67 %